18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: Tuyển sinh > Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2016

poster - q--2016-convert

                        HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

                                             1. Phiếu đăng ký tuyển sinh.                        Tải tại đây

                                  2. Lý lịch, Hồ sơ HS-SV                               Tải tại đây

                                  3. Bảng sao Bằng tốt nghiệp có chứng thực

                                  4. Bản sao học bạ có chứng thực

                                  5. Bản sao khai sinh, CMND

                                  6. 04 ảnh thẻ (3x4) mới chụp

                                  7. 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ

 

Hiển thị tin tức