18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: GIỚI THIỆU > Sứ mệnh tầm nhìn
Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mạng:

Trường Trung cấp Quảng Đông tỉnh Quảng Nam là trung tâm đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Là cầu nối giữa Cộng đồng và Doanh nghiệp, nơi phát triển niềm đam mê về tri thức, giúp người học hình thành và phát triển tính chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo và năng lực học tập suốt đời nhằm đóng góp tích cực vào phát triển của xã hội.

Trường định hướng cho sinh viên: học tập và rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, vì trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Viễn cảnh:

Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng, uy tín đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức khoa học để người học phấn đấu hoàn thiện con đường học tập và lập nghiệp.

Giá trị cốt lõi:

Uy tín và đáp ứng nhu cầu xã hội về chất lượng đào tạo;

Người học là trung tâm. Khuyến kích phát triển khả năng tư duy; rèn luyện các kỹ năng sống và làm việc ;

Tôn trọng cá nhân, xây dựng môi trường thân thiện và hợp tác;

Đề cao tinh thần tâm huyết, sáng tạo và hợp tác của mọi thành viên trong Nhà trường;

 

Hiển thị tin tức