18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: GIỚI THIỆU > Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ cán bộ quản lí:

- Ông : Lê Tự Yến                            - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tel: 0903.555185

- Ông : Ths. Vương Văn Đải          - Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng

Tel: 0903.511555

- Ông: Phan Minh Đông                - Trưởng Phòng đào tạo - CTHSSV 

Tel: 0510.3769799               DĐ: 0982.772207

- Ông: Lê Tự Hưng                         - Phó trưởng Phòng đào tạo – CTHSSV.

Tel: 0510.3769799               DĐ: 0914.112239

- Ông: Ths.Nguyễn Ngọc Tuấn      - Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật.

Tel: 0935.760073

- Ông: Ths. Nguyễn Thanh Tùng   - Chủ nhiệm khoa Kinh tế.

Tel: 0935.680548

- Ông: Ths.Nguyễn Văn Tiến         - Trưởng Bộ môn Cơ bản.

Tel: 0913.797915

- Bà: ThS.GVC. Lê Thị Tấn           - Chủ nhiệm  Khoa Sư phạm Mầm non

Tel: 0905.136036

 

Hiển thị tin tức