18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: GIỚI THIỆU
Lịch sử phát triển

               Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông, tỉnh Quảng nam được thành lập theo: công văn số 7639/BGD&ĐT - TCCB ngày 24/08/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý cho phép thành lập Trường trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam, và quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 30/08/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông, tỉnh Quảng nam.

               Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.

               Điện thoại: 0235.3769799 – 3755999. Fax: 0235.3868848

               Sau khi có quyết định thành lập lãnh đạo nhà Trường đã triển khai tuyển sinh ngay năm đầu tiên năm học 2006-2007 với 102 sinh viên nhập học.

              Đến nay hơn 10 năm đi vào hoạt động nhà trường từng bước hoàn thiện từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã tổ chức đào tạo thành công cho hơn 2.500 sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp (hệ chính qui), hơn 800 học viên (hệ đào tạo bồi dưỡng) tốt nghiệp ra trường. Ngoài ra từ năm 2008 đến nay Nhà trường còn đào tạo hệ liên kết với các trường Đại học uy tín trong khu vực như: Đại học Kinh tế Đà nẵng, Đại học Sư phạm Đà nẵng, Đại học Khoa học Huế, Khoa Luật - Đại học Huế, Học viện Hành chính Quốc gia, các trường Cao đẳng... mỗi năm đào tạo hơn 600 sinh viên đại học, cao đẳng, hệ Liên thông Cao đẳng Đại học. Lực lượng học sinh sinh viên (HSSV) tốt nghiệp đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng, cơ bản chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu lao động của các doanh nghiệp. Hiện nay theo thống kê theo dõi đã có hơn 85% HSSV ra trường có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân: 4.000.000 đến 10.000.000đồng/ tháng. Đây có thể xem là những thành công bước đầu trên con đường từng bước phát triển và ổn định lâu dài của Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam.

 

Hiển thị tin tức