18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: Đoàn thể > Đoàn thanh niên > Giới thiệu về Đoàn trường
Giới thiệu về Đoàn

Giới thiệu chung:

- Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên trường Trung Cấp Quảng Đông, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong Hội sinh viên

Đoàn thanh niên trường Trung Cấp Quảng Đông thực sự là môi trường giáo dục rèn luyện đào tạo cho các thế hệ cán bộ Đoàn, thanh niên và  sinh viên trường Trung Cấp Quảng Đông cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự ổn định và phát triển của trường Trung Cấp Quảng Đông.

Cơ cấu tổ chức:

- Đoàn TNSC Hồ Chí Minh trường Trung Cấp Quảng Đông là đơn vị trực thuộc Huyện Đoàn ĐIện Bàn.

* Giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh trường Trung Cấp Quảng Đông:

1. Bí thư: Đ/c Lê Tự Hưng - Phó phòng đào tạo - CT HSSV

2. Uv Ban thường vụ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuận - Phó phòng đào tạo

3. UV Ban thường vụ: Đ/c Ngô Thị Kim Chung - GV khoa Kỹ thuật

 

Hiển thị tin tức