18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: Điều kiện nhập học
Điều kiện nhập học

* TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY:

- Học sinh tốt nghiệp THPT                                         - Đào tạo 2 năm

- Học sinh tốt nghiệp THCS                                        - Đào tạo 3 năm

- Học sinh học xong lớp 12 chưa tốt nghiệp THPT    - Đào tạo 2 năm 3 tháng

- Tốt nghiệp Sơ cấp, Trung cấp và tương đương  - Đào tạo 1-1,5 năm.

* TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

- Học sinh tốt nghiệp THCS

* LIÊN THÔNG NÂNG CHUẨN LÊN CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH SP MẦM NON VÀ SP TIỂU HỌC:

- Học sinh đã tốt nghiệp TCCN hoặc cao đẳng với cùng chuyên ngành đào tạo

 

Hiển thị tin tức